Member Asian: Yuanyuan From Xi An, 43 Yo, Hair Shade Black